sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés

Platné záručné podmienky

Všetky zakúpené produkty podliehajú pri uplatnení záruk podmienkam, ktoré sú uvedené v záručných podmienkach. Záručné požiadavky sa uplatňujú priamo u zmluvného servisného partnera spoločnosti Pakole Slovensko, prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu.

Späť