sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés

Servis

Spoločnosť PAKOLE zabezpečuje popredajné služby na predané zariadenia prostredníctvom zmluvného partnera, ktorým je spoločnosť ABSOLUTGAZ. Všetky záručné plnenia vybavuje v zmysle záručných podmienok zmluvný partner. Zákazníkovi je poskytnutá kompletná služba od prvotného uvedenia zariadení do prevádzky, záručných opráv a pozáručných opráv a pravidelných servisných prehliadok. Všetky požiadavky a objednávky na popredajné služby je nutné smerovať na zmluvného partnera, ktorý podľa vyhodnotenia danej situácie zabezpečí riešenie požiadavky zákazníka.

Kontaktné údaje zmluvného partnera sú uvedené na hlavnej stránke.

 

Záruka

Záruka je poskytovaná len na zariadenia, ktoré splnili požiadavky v zmysle záručných podmienok výrobcu. Záručná lehota začína plynúť uvedením zariadenia do prevádzky. Po uplynutí záručnej lehoty je možné naďalej vykonávať servisné činnosti za zvýhodnených podmienok (prednostné vybavenie nahlásených porúch, zľavnené orginálne náhradné diely, nižšie servisné sadzby) za podmienky, že zákazník zotrvá v zmluvnom vzťahu s oficiálnym zmluvným partnerom spoločnosti PAKOLE a to tak, že služby objedná jednorazovo u zmluvného partnera alebo uzatvorí s ním servisnú zmluvu.