Produkty
sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés
ZENIT 70+

ZENIT 70+

91%+

ZENIT 70+ je také sálavé vykurovacie zariadenie, ktoré je v základe zhodné so štandardným typom ale u tohto sme zobrali do našej pozornosti sálavú zložku vyžiarenej tepelnej energie. Vďaka starostlivej vývojovej práci sme sálavú účinnosť dokázali vhodnou úpravou ďalej zvýšiť. V závislosti od modelu sa sálavá účinnosť pohybuje v rozmedzí 75-85%.

  • Vyžarovacie trubice odolné až do 800 °C
  • Elektroniku Honeywell alebo SIT s plynovou armatúrou
  • Odrazový reflektor leštený na 99,9% a povrchovo upravený
  • Spoľahlivý spalinový ventilátor európskej produkcie

 

Zaujímavé informácie
U žiaričov s izolovaným reflektorom je dôležité vyzdvihnúť, že z dôvodu izolácie sa zvýšila sálavá účinnosť vďaka ktorej sme mohli znížiť príkon jednotlivých zariadení oproti štandardnému typu v rozsahu 10-15%. Týmto dosiahneme u oboch typov rovnakú pocitovú teplotu. Táto úspora je dôležitá nakoľko už aj samotné porovnanie sálavých a konvektívnych spôsobov vykurovania prináša úspory 15- 20%.