Продукти
sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés
GTV

GTV

92%+

Газовите ни топловъздушни апарати от тип GTV се произвеждат и продават вече повече от 10 години, през който период сме натрупали много опит във връзка с експлоатацията на уредите. Днес вече този натрупан опит е вграден в продукта, благодаре­ние на което избраният от Вас уред – който и да е той – със си­гурност ще отговаря и на най-високите ви изисквания. Качеството се гарантира от факта, че уредите  са произведени  от най-добрите материали, като например:

  • Тръби от неръждаема стомана INOX, топлоустойчиви до 700°С
  • Електромагнитен клапан на Honeywell или SIT и електроника за управление на запалването
  • Патентовани противовъзпламеняващи се горелки
  • Първокласни вентилатори, произведени в Европа
Любопитно
От 2014 година топловъздушни­те ни апарати с принудителна конвекция, работещи с тръбни топлообменници, вече са дос­тъпни с двустепенно и с модулационно управление, в резултат на което разходите по експлоа­тация на уреда могат да бъдат намалени значително. Работе­щите на този принцип уреди могат автоматично да намалят внесената мощност с до 50-60%, в зависимост от необходимата температура. В зависимост от избрания начин на управление това става в една стъпка (дву­степенно регулиране) или дори безстепенно (модулационно регулиране). Уредите имат отлична ефективност от над 92% в своята категория, благодарение на триизмерно огънатите тръби от неръждаема високо емисионна топлоустойчива стомана.