sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés

Нашата компания непрекъснато развива своите продукти и производствени методи от основаването си, за да се гарантира изключително качество на крайната продукция.

Корпоративната група PAKOLE е определящ фактор на промишлено-отоплителния пазар вече повече от 25 години и продуктите ни са посочени като синоним на качество в Европа. От началото на 90-те години произвеждаме стотици модели отоплителни уреди в четири основни продуктови категории, които се продават в 18 държави извън Унгария. Всички наши отоплителни уреди отговарят на изискванията на най-високите норми и те имат както CE, EMC, ГОСТ така и украински, сръбски и хърватски сертификати.

ЛЮБОПИТНО

Нашата компания е една от първите в Европа, която започва да произвежда черни лъчисти тръбни излъчватели с принудително нагнетяване. От тогава много от нашите конкурентни фирми приложиха нашата система в производствената си практика.

  • Собствено - разработени високо-качествени отоплителни уреди
  • Постоянна научноизследователска и развойна дейност
  • Ефективно производство от високо-качествени материали
  • Високо квалифициран колектив, готов да помогне за поддръжка на продуктите
  • Разширена система от сервизни партньори
  • Безплатна техническа оценка и техническа оферта