sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés

Чрез нашите иновативни решения, научноизследователска и развойна дейност искаме да отговорим още днес на предизвикателствата на утрешния ден. Нашите продукти отговарят на най-високите предписания на стандарти и разпоредби, които са в сила, а също така отговарят на изискванията на ERP за 2018 г. Актуалните разработки се фокусират върху непрекъснатото намаляване на потреблението на енергия за единица оборудване, за да се осигури най-ефективно използване на енергия. Днес по-голямата част от собствено разработено оборудване се предлага с многостепенна или модулационна горелка, както и в кондензационно изпълнение. Нашата цел е да намалим допълнително количеството изразходвана енергия за единица оборудване чрез повишаване на ефективността и персонализирани решения, като същевременно поддържаме първоначалните стойности на мощността.