Продукти
sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés
ZENIT 70+

ZENIT 70+

91%+

Моделите ZENIT 70⁺ са разработени по базовите модели с тази разлика, че при проектирането на тези уреди сме се фокусирали основно върху увеличаване ефективността на топлинното излъчване. Благодарение на обширните ни проучвания интензитета на излъчване при тези уреди е между 70-80 % в зависимост от модела.

  • Алуминизирани стоманени тръби, топлоустойчиви до 800°С
  • Магнитен клапан и електроника за управление на запалването на фирма Honeywell
  • Огледален полигонов отражател за увеличаване на ефективността на излъчване
  • Първокласен, произведен в Европа вентилатор
  • Insulfrax® топлоизолиращ материал с голяма плътност и отлично качество
Любопитно
При използване на уредите с изолирани отражатели е важно да се изтъкне, че, благодарение на увеличената ефективност в следствие на изолацията, може с около 10–15% да се намали мощността в сравнение с базовия модел и да осигурим същите температури в отопляемото помещение. Тази икономия е значителна, особено ако вземем под внимание, че уредите, работещи на принципа на топлоизлъчване, имат с до 15%–20% по-висока ефективност в сравнение с уреди отопляващи чрез конвекция. Повишената ефективност на уредите постигаме чрез изолацията на рефлектора, отразяващ топлинните лъчи, в следствие на което конвективната топлина се задържа под отражателя и увеличава температурата на излъчващата тръба и заедно с това и ефективността на излъчване.