Продукти
sötétsugárzó, hőlégbefúvó, termoventilátor, infrasugárzó, csarnok fűtés
ZENIT 80+

ZENIT 80+

91%+

Моделите ZENIT 80⁺ са изградени по базовите модели с тази разлика, че при проектирането на тези уреди сме се фокусирали основно върху увеличаване ефективността на топлинното излъчване. Благодарение на обширните ни проучвания интензитета на излъчване при тези уреди е между 80-85% в зависимост от модела.

  • Алуминизирани стоманени тръби, топлоустойчиви до 800°С
  • Магнитен клапан и електроника за управление на запалването на фирма Honeywell
  • Огледален полигонов отражател за увеличаване на ефективността на излъчване
  • Първокласен, произведен в Европа вентилатор
  • Полигонна  изолация с двоен отражател с въздушно пространство между тях
Любопитно
При разработването на уредите от модел ZENIT 80⁺ търсихме такова решение, което да предложи допълнително увеличаване на ефективността спрямо вече наличните ни възможности. Това увеличаване на ефективността постигнахме чрез хибридно решение, което използва изолиращата способност на въздуха в допълнение към съществуващите висококачествени изолиращи материали. Благодарение на това устройство, тези уреди с Premium ефективност успяват да сведат до нула отделената под тавана топлина, в следствие на което отдаването е чрез излъчване. Повишената ефективност от над 80% на уредите се осигурява чрез специфичния дизайн, високо качествената изолация и използването на изолиращата способност на въздуха.